Uurtarief

Het uurtarief per 1 januari 2019 is € 150,00 inclusief BTW per uur. Bij een mediation wordt de tijd gedeeld door het aantal deelnemers, tenzij anders is afgesproken. Heeft een mediationbijeenkomst met twee deelnemers bijvoorbeeld in totaliteit twee uur geduurd, dan wordt aan elke deelnemer één uur in rekening gebracht. 

Rechtsbijstandverzekering

Wellicht heb jij een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Is dit het geval informeer dan voorafgaand aan de mediation of de verzekeraar de kosten vergoed. 

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wellicht kom jij in aanmerking voor gefinancieerde rechtsbijstand. De beoordelingscriteria zijn terug te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Ik kan voorafgaand aan een mediationtraject met jouw toestemming een toevoegingsaanvraag indienen. De verwachte eigen bijdrage wordt middels een voorschotfactuur in rekening gebracht. Wordt de toevoeging verleend, dan is de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage op basis van een toevoeging voor een mediator bedraagt minimaal € 54,00 en maximaal € 107,00 per persoon (tarief 2019).

Overige (mogelijke) kosten

Naast het uurtarief en/of de eigen bijdrage zijn mogelijke ook andere kosten (belaste of onbelaste verschotten) verschuldigd. Het genoemde uurtarief en de genoemde eigen bijdragen zijn exclusief eventuele kosten voor uittreksels, griffierecht (kosten rechtbank) en kosten van derden. Onder kosten van derden valt onder meer de kosten van de deurwaarder, een accountant en/of een advocaat.

Het griffierecht wordt namens de rechtelijke instantie in rekening gebracht. De hoogte van het griffierecht is terug te vinden op: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Kosten-rechtszaak/Griffierecht. Mochten uittreksels/akten nodig zijn, dan dien je deze zelf op te vragen bij de gemeente en de kosten daarvan aan de gemeente te voldoen.

 

KOsten