Er zijn twee motto’s die kenmerkend zijn voor mij als persoon. De eerste is “waar een wil is, is een weg” en de tweede is “je kunt pas goed voor een ander zorgen, wanneer je goed voor jezelf zorgt”. Alhoewel deze twee motto’s de rode draad zijn in mijn leven, zijn zij vooral terug te vinden als het gaat om mijn scholing en opleiding.

Al sinds mijn elfde levensjaar weet ik wat ik wil worden, namelijk een advocaat die opkomt voor de rechten van het kind. Met een vbo-advies leek deze droom niet binnen handbereik. Dit heeft mij echter niet weerhouden een poging te wagen. Nog binnen het eerste jaar werd ik bevestigd in mijn overtuiging. Versneld rondde ik de mbo af en werd ik zelfs geselecteerd om tijdens mijn hbo rechten studie te starten met het destijds experimentele schakeljaar aan de Universiteit Utrecht. Dit laatste viel mij echter zwaarder dan verwacht. Na enige tijd gewerkt te hebben, is de universitaire studie hervat en afgerond.

Tijdens mijn opleiding hbo rechten heb ik kennis gemaakt met mediation. Na een minor te hebben gevolgd was het voor mij als geboren conflictbemiddelaar een logische stap om mij verder te ontwikkelen. Sinds 2009 ben ik geregistreerd familiemediator en sinds 2019 KIES mediator. Inmiddels heb ik meer dan 100 mediations/scheidingsbemiddelingen met goed gevolg afgerond. Ik blijf mezelf ontwikkelen om een zo goed mogelijke dienst te kunnen leveren.

Ik span mij in om de beroepsopleiding advocaten te volgen zodat ik jou/jullie tijdens het gehele scheidingsprocedure kan begeleiden. Ondanks het nog niet afronden van deze opleiding ben ik reeds in staat jou/jullie te begeleiden en ondersteunen bij het maken van (tijdelijke) afspraken en zal daarbij – indien dit nodig blijkt – ondersteuning krijgen van een samenwerkende advocaat.

Scheiden is afscheid nemen, een vaak onderschat proces. Je bent zelf in staat dit proces dragelijker te maken door het verleden goed af te sluiten en je te richten op het heden en de toekomst. Het maken van (tijdelijke) afspraken brengt rust en duidelijk. Ik kan een helpende hand aanreiken wanneer de communicatie (tijdelijk) verstoord is en het (even) niet lukt om de geschilpunten te overbruggen.

Over mij

CV